Balkan Mevlevihaneleri Turu

Fiyat Hesaplayın / Rezervasyon

TARİH

Yetişkin Sayısı

Çocuk Sayısı (0-7 Yaş)

Çocuk Sayısı (7-12 Yaş)

0 €
 • TUR PROGRAMI
 • FİYATA DAHİL OLAN
 • OLMAYAN HİZMETLER
 • ÖNEMLİ BİLGİLER
 • GRUP REZERVASYONU

TUR PROGRAMI Tur Programı

1. Gün: HAREKET

Türkiye/Yunanistan 
• Grubumuzca belirlenecek noktada buluşma. Yunanistan’a hareket ediyoruz. 
• Yol üzerinde gerekli molalar verilerek İpsala sınır kapısına varış. Sınır geçiş işlemleri

2. Gün: GÜMÜLCİNE/İSKECE/KAVALA/SELANİK

Yunanistan
• Sabah saatlerinde Gümülcine’ ye varış.  Kahvaltı molası (ekstra)
• Panoramik şehir turu. 1928 yılında kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği derneğinde mola
• İskeçe’ye hareket ve varış. Panoramik İskeçe turu ve İskeçe Türk mahallesi ve ve 1927 yılında kurulan İskeçe Türk Birliği ziyareti
• Kavala’ya hareket ve varış. şehir turu; Osmanlının Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa İmareti, Atının üzerindeki Heykelini, doğduğu evi dışarıdan görüp fotoğraf çekiyoruz. Pargalı İbrahim Paşanın yaptırdığı, ancak bugün kilise olarak kullanılan camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı su kemerleri görülecek yerler arasındadır.
• Selanik’e hareket. Şehir turu; Kordon, Beyaz Kule, Selanik Kalesi ve panoramik olarak Osmanlı ve Bizans eserleri. Yunanistan’ın en büyük kilisesi olan Aya Dimitros Kilisesi, Ulu Önder Atatürk’ün evi görülecek yerler arasındadır.
• Selanik Mevlevihanesi: Yunanistan'ın kuzeyindeki Serez ve Selânik Mevlevihaneleri de yıkılmıştır. Veled Çelebi Serez'in banisi olarak Ramazan Dede'yi, şeyhi olarak Mehmed Ağah Dede'yi kaydetmiştir. Selanik Mevlevihanesine ait bazı fotoğraflar günümüze gelmiştir. Zaviye statüsündeki Mevlevihane şehrin batı kesiminde surların dışında, Yenikapı karşısında geniş ağaçlıklı bir bahçe içerisinde bulunuyordu. 1617 yılında Ekmekçizade Ahmed Paşa tarafından kurulmuştur.
• Konaklama için otele varış ve odalara yerleşme.                                                                                                                                                              1. Geceleme Selanik

3. Gün: SELANİK/ÜSKÜP /OHRİD

Yunanistan/Makedonya   
• Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası hareket.
• Makedonya’ya hareket. Sınır kapısına varış ve Pasaport işlemleri. 
• Üsküp’e varış. şehir gezisi; Sırasıyla Mustafa paşa camii, Murat paşa camii ,saat kulesi, eski hanlar ,Türk çarşısı eski tren garı, Davut paşa hamamı, Köse kadı camii görülecek yerler arasındadır.
• Üsküp Mevlevihanesi: Makedonya Cumhuriyeti'nde başkent Üsküp'te 18. yüzyılda yapılmıştır. Mevlevihane yıkılmış geriye soluk bir resim kalmıştır. Yerini tam olarak bilmiyoruz. Evliya Çelebi'ye göre Sadrazam Melek Ahmet Paşa'nın konağı Mevlevihane haline getirilmiştir. Belgrat ve Niş Mevlevihaneleri kayıtlarda geçmesine rağmen günümüze gelememişlerdir. Kosova İpek Mevlevihanesi'nin de son durumu bilinmemektedir.
• Konaklama için otele varış ve odalara yerleşme.           

2. Geceleme Ohrid 

4. Gün: OHRİD/STRUGA/ELBASAN/TİRAN

Makedonya/Arnavutluk 
• Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Panoramik Ohri şehir gezisi ,UNESCO tarafından dünya mirasına alınarak koruma altına alınan Ohri antik kenti, Ohri Halveti Tekkesi, Bacilika, Ohrid kalesi, antik tiyatro ,Çar Semoil kilisesi, Osmanlı evleri, Kiril alfabesini yazan Kiril kardeşler heykelleri, camiler gezilerini yaptıktan sonra serbest zaman.
• Struga’ya hareket ve varış. Panoramik Struga şehir gezisi ve Struga Halveti Tekkesi ziyareti sonrası Arnavutluğa hareket. Sınır geçiş işlemleri sonrası Elbasan’a hareket ve varış. Elbesan’da göreceğimiz yerler arasında Fatih döneminden kale, 2. Beyazıt döneminden Hünkar Camii, 2. Abdühamit’in yaptırdığı Saat Kulesi, 17. Yüzyıldan çifte hamam. Elbasan ve İpek şehirlerinde Mevlevihaneler olduğu kaynaklarda geçer. Ancak tekke binalarının ayakta olup olmadığı bilinmemektedir.
• Tiran’a hareket ve varış. Tiran Şehir turu esnasında Ethembey camii, saat kulesi, Kral Zogo sarayı, İskender bey heykeli, opera ve milli tarih müzesi, şehitler bulvarı, hükümet binası görülecek yerler arasındadır.
• Tiran’da Halvetiyye ve Halveti Tekkeleri: Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Prizren Saraçhane Halveti  tekkesi şeyhi Şeyh Osman’ın halifesi Tiran’lı Şeyh Ali Pazari tarafından  Halveti tekkesi kurulmuştur. Vefatından sonra posta Şeyh Ahmet b.Şeyh Ali Pazari, Şeyh Mahmud b. Şeyh Ahmed, Şeyh Ali b. Şeyh Hasan, Şeyh Hasan b. Şeyh Mahmud, Şeyh Ahmed s. Şeyh Ali(ö.1931) oturmuşlardır. Uzun bir zaman sırlanan tekke 1992 yılında Şeyh Ahmet’in oğlu Şeyh Muammer Pazari tarafından tekrar hizmet vermeye başlamıştır. Tiran’da Makedonya’nın Ohri şehrindeki Pir Mahmet Hayati Halveti asitanesine bağlı Şeyh el-Hecc Abdülhadi b. Abdülkerim’in müridi Şeyh Üveys tarafından 1840-50 yıllarında  Halveti-Hayati tekkesi kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşına kadar çalışan bu tekkede Şeyh Üveys’in vefatından sonra Şeyh Haydar, Şeyh Mustafa ve son olarak Şeyh Adil posta oturmuştur. Elbasan şehrinde de Halveti tekkelerinden söz edilir. Bir tekkenin Prizren Saraçhane tekkesine ,biri de Ohri Hayati tekkesine bağlı olduğu bilinmektedir.
• Konaklama için otele varış ve odalara yerleşme.                                                                                                                                                                    

3. Geceleme Tiran

5. Gün: TİRAN/İŞKODRA /HERSEG NOVİ

Arnavutluk/Karadağ          
• Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Osmanlı’nın bölgede en son terk ettiği yer olma özelliği olan İşkodra’ya varış.
• Şehir turu; İşkodra kalesi, Sultan Fatih camii görülecek yerler arasındadır.
• Arnavutluk üzerinden Karadağ’a hareket. Sınır geçiş işlemleri sonrası Herseg Novi’ye hareket ve varış.
• Konaklama için otele varış ve odalara yerleşme.                                                                                                                                            

4. Geceleme Herseg Novi

 

6. Gün: HERSEG NOVİ/POÇİTEL/BLAGAJ/MOSTAR/SARAYEVO

Karadağ/Bosna Hersek
• Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası hareket.
• Bosna Herseğe hareket. Sınır geçiş işlemleri sonrası Poçitel’e hareket.
• 16. yüzyıldaki dokusuyla günümüze kadar bozulmadan ulaşmış Osmanlı köyü Poçitel’e varış. Bu küçük oryantal şehir Mostar, Hutovo Blato ve Adriyatik Deniz arasında bulunmaktadır. Hacı Aliya camisi, Şişman İbrahim Paşa Medresesi ve Gavrankapetanovic evi, Saat kalesi (Sahat kula) ve Visoka kalesi görülecek yerler arasındadır. Poçitelj, Orta Çağ Bosna Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu zamanlarında zengin tarihi ile bu devletler için önemli bir şehirdi. 
• Blagaj’a hareket. 15. yüzyılda bölgeye Osmanlı dervişlerinin ulaşmasıyla inşa edilen ilk yapı olan Blagaj Tekkesi'ni ziyaret edeceğiz. Buna Nehri'nin kaynağındaki dev kayalık oluğa inşa edilmiş tekkenin civarındaki balık restoranlarında öğle yemeği yeme imkanınız da olacak.
• Mostar’a hareket. 1992 savaşında yıkılan köprüsüyle anılan Mostar'a varış. 600 yıllık geçmişe sahip, Bosna-Hersek'i oluşturan iki parçadan biri olan Hersek'in en büyük şehri Mostar'ı tanıtan yürüyüş turumuzda, 1557'de Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin'in inşa ettiği, ancak 1992'de Hırvat topçu ateşiyle yıkılan, daha sonra 2004'te Türkiye'nin de büyük desteğiyle orijinal malzeme ve dönemin inşa teknolojisiyle yeniden yapılan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mostar Köprüsü, Kuyumcular Çarşısı, Koska Mehmed Paşa Camii, Eski Hamam ve dönemin tipik Osmanlı evini yansıtan Müslüm Bey Konağı göreceğimiz yerler arasındadır. Mostar'ın yerel pazarlarından alışveriş yapabileceğiniz serbest zamanın ardından Sarayevo’ya hareket ve varış. 
• Konaklama için otele varış ve odalara yerleşme.                                                                                                                                                         

5. Geceleme Sarayevo

7. Gün: SARAYEVO

 Bosna Hersek
• Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası şehir turu.
• iki asır boyunca Balkanlar'ın kültür başkentliğini yapmış, 1914'te Avusturya-Macaristan Veliahdı Arşidük Franz Ferdinand'ın Sırplar tarafından bu arada öldürülmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı yer olmuş, 1992 savaşında ise Sırp, Hırvat ve Boşnaklar'ın kendi aralarındaki yıkıcı savaşları sonucu büyük tahribata uğramış, fakat güzelliğini halen büyük ölçüde koruyan Saraybosna'da panoramik şehir turumuz. Turumuz esnasında meşhur Başçarşı, yakın tarihin en kanlı savaşlarından birinin cereyan ettiği Savaş Tüneli, tarihi Osmanlı hanı Morica Han, şehrin dinsel kozmopolitliğini yansıtan Katolik Katedrali, Sinagog, Hüsrev Bey ve Ferhadiye Camileri, 1914'te Franz Ferdinand suikastinin gerçekleştiği Latin Köprüsü, şehrin 40 yıllık Avusturya-Macaristan yönetimi sırasında oluşmuş ve batı tarzı binalarını görebileceğiniz Ferhadiye Caddesi ve içinde modern Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç'in mezarının da bulunduğu şehitlik görülecek yerler arasındadır. 
• Sarayevo Mevlevihanesi ziyareti. Saraybosna Mevlevihanesi, başkente hakim bir tepede, tarihi Sarı Tabya'nın hemen altında ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mezarına 50 metre uzaklıkta bulunuyor. 
• Sema gösterimi.
• Konaklama otelimizde.                                                                                                                                                                                         

6.Geceleme Sarayevo

8. Gün: SARAYEVO/BELGRAD

Bosna Hersek/Sırbistan
• Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Sırbistan’a hareket.
• Sınır geçiş işlemleri sonrası Belgrad’a hareket ve varış. 
• Şehir turu. canlılığın ve hareketliliğin sembolü Avrupa'nın en eski kentlerinden biri olan Belgrad şehir turumuzda Türk döneminin muhteşem oyma tavanları ile süslü Eski Saray, Bin yıl anıtı, Sava Nehri'nin Tuna'ya katıldığı noktada Fatih Sultan Mehmet'in uğruna yaralandığı ama fethinin Kanuni Sultan Süleyman'a nasip olduğu Osmanlı donanmasının ikmal merkezlerinden Belgard Kalesi, Kale Meydanı, Taş Meydan, Askeri Müze, Şehit Ali Paşa'nın türbesi, Bayraklı Camii, Semendre Kalesi görülecek yerler arasındadır
• Belgrad Mevlevîhânesi 
• Konaklama için otele varış ve odalara yerleşme.                                                                                                                                                 

7.Geceleme Belgrad                         

9. Gün: BELGRAD/SOFYA

 Sırbistan/Bulgaristan
• Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Bulgaristan’a hareket.
• Sınır geçiş işlemleri sonrası Sofya’ya hareket ve varış. 
• Şehir turu; Aleksandır Nevski katedrali, Sofya Üniversitesi, meclis binası, Ulu Önder Atatürk’ün Yeniçeri elbisesi ile katılmış olduğu ünlü balonun yapıldığı Ordu evi önünden Rus kilisesi, Parlamento,başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, merkez bankası, Ulu camii, Rotondo kilisesi, Banya Başı camii görülecek yerler arasındadır.
• Konaklama için otele varış ve odalara yerleşme.   
• Serbest zaman.                                                                                                                                                                                         

8.Geceleme Sofya

10. Gün: SOFYA/PLOVDİV/İSTANBUL

Bulgaristan/İstanbul
• Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Plovdiv’e hareket.
• İki saatlik yolculuk sonrası Plovdiv’e varış ve şehir turu; Bizans, Yunan ve Osmanlı devletlerinin bıraktığı izleri, şehrin alışveriş merkezlerini, koruma altındaki eski şehri ve antik tiyatroyu görme olanağımız olacak.
• Filibe Mevlevihanesi: Rumeli'de Bektaşi, Halveti vd. tekkelere göre günümüze gelen nadir Mevlevihanelerden birisi de Bulgaristan'daki Filibe'de bulunmaktadır. Kentin merkezinde Osmanlı dokusunun bulunduğu Üçtepe mevkiinde 18. yüzyılın başlarında Peçevi Ahmed Dede adına kurulmuştur.
• Güzergah üzerindeki  Haskovo’da kahve molası ve şehir turu sonrası yolculuğumuza devam ediyoruz. 
• Kapıkule sınır kapısı pasaport işlemleri sonrası hareket.
• yol boyunca gerekli molaların verilmesi ile İstanbul’a varış ve tur sonu.

FİYATA DAHİL OLAN

OLMAYAN HİZMETLER

ÖNEMLİ BİLGİLER

BALKANLARDA MEVLEVİHANELER:
XV. asrın sonlarına doğru, Bosna-Hersek’teki Osmanlı iktidarının güçlendiği bir dönemde Mevlevîler buralara da gitmiş ve dergah açmışlardır. Tarihi kaynaklar, Mevlevî tekkelerinin eski Yugoslavya’da çoğunlukla büyük kentlerde (Saraybosna, Belgrad, Üsküb, Mostar, Konjic ve Niş) kurulduklarını bildirmektedir. Bunlardan en meşhuru Saraybosna (Sarayova)’da, Osmanlı’nın yükselme döneminde 866/1462’de kurulan ve asırlar boyunca Mevlevî kültürünün balkanlarda yayılmasına aracı olan Saraybosna Mevlevîhânesi veya diğer adıyla İsa Bey Mevlevîhânesidir.
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde var olan Mevlevî zâviyeleri, İmparatorluk küçüldükçe Belgrad, Bosna, Filibe, Peçoy, Vodine, Yenişehir gibi devlet sınırları dışında kalan yerlerdeki mevlevîhânelerin mühim bir kısmı kapanıp tarihe gömülmüş, Mevlevîliğin yüksek zümreye mal olması ve köylerden kasabalardan şehirlere çekilmesiyle ve buna bağlı olarak vakıflarının azalmasıyla, Demirci, Marmaris, Niğde, Tavşanlı gibi küçük yerlerdeki mevlevîhânelerden geriye bir zâviye, bir şeyh ve birkaç dervişten başka bir şey kalmamıştır. Öyle ki, muhibsizlikten, neyzensizlikten zâviyelerde icra edilen mukabeleler yapılamaz olmuştur. 
Balkanlarda faaliyet gösteren Mevlevî dergâhlarından biri de, bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan ve 1024/1615 senesinde bina edilen Selânik Mevlevîhânesi’dir. Balkanlarda XIX. asır içinde inşa edilmiş olan Hanya (Girit) Mevlevîhânesi 1297/1880 yılında Süleyman Şemsi Dede tarafından kurulmuştur.
Balkanlarda varlığı bilinen diğer Mevlevî dergâhlarından biri de Üsküb (Makedonya) Mevlevîhânesidir.
Yukarıda isimleri geçen mevlevîhânelerden başka Balkanlar’da, tarih sahnesinde faaliyet göstermiş bazı mevlevîhânelerin de ismi geçmektedir. Bu mevlevîhânelerden bazıları Türkiye’de tekkelerin kapandığı 1925 senesine kadar Konya’daki merkez dergâha bağlı olarak vazifelerine devam etmişlerdir. Balkanlar’da neredeyse Osmanlı’nın gittiği her bölgeye ulaşmaya çalışan Mevlevîler, bu toprakların Türkleşmesi için diğer tarîkatlerle (Bayramî-Melamiler, Bektaşiler, Nakşî, Rufâî, Sâdî, Kâdirî) birlikte Macaristan’da mevlevîhâneler/dergâhlar tesis ettikleri gibi, etkinlikleri Polonya’nın içlerine kadar uzanmıştır.
Balkanlarda tesis edilen diğer Mevlevî dergâhları da şunlardır:
Rumeli Yenişehir (Larissa) Mevlevîhânesi (Yunanistan), Vidin (Vodine) Mevlevîhânesi (Bulgaristan), Serez Mevlevîhânesi (Yunanistan), Niş Mevlevîhânesi (Sırbistan), Sakız Mevlevîhânesi (Yunanistan), Midilli Mevlevîhânesi (Yunanistan), İlbasan Mevlevîhânesi (Arnavutluk), Filibe Mevlevîhânesi (Bulgaristan), Peçoy (Peç) Mevlevîhânesi (Macaristan), İpek Mevlevîhânesi (Kosova), Belgrad Mevlevîhânesi (Sırbistan).

Rezervasyon

 • KİŞİ / GECE 619 €
 • KONAKLAMA

  8 GECE
 • ULAŞIM

  OTOBÜS
 • GEZILECEK YERLER

 • KALKIŞ YERLERI

  İSTANBUL
 • TELEFON

  444 45 98

HAKKIMIZDA

1000'den fazla otel seçeneği ve yılların tecrübesi ile en iyisi için hizmetinizdeyiz.

YARDIMCI OLALIM

Aradığınız hizmeti bulamadınız mı? Bizi arayın veya not bırakın, biz sizi arayalım.

444 45 98